zaterdag 21 april 2012

Goed doel

Zoals jullie weten, of niet, zullen we het bedrag dat overblijft na aftrek van alle kosten schenken aan een goed doel. We hadden een tijd geleden al eens een oproep geplaatst om jullie suggesties te vernemen. We danken iedereen die hierop heeft gereageerd. Uit al die suggesties hebben we volgende 3 gekozen. Nu is het aan jullie om de definitieve keuze te maken, via een poll op onze facebook pagina.

In willekeurige volgorde:

Zonnedekens, zijn dekentjes voor langdurig zieke kinderen . De vrijwilligers die de dekentjes haken, breien en patch-worken komen maandelijks samen. De dekentjes schenken zij volledig gratis aan de kinderkankerafdeling van het UZ-Gent. Prof Benoit , afdelingshoofd en tevens voorzitter van het Kinderkankerfonds is super enthousiast over het initiatief en zou het project graag uitbreiden naar heel het Prinses Elisabeth Kinderziekenhuis. Denk dan aan mucopatientjes , zware hart - en nier patientjes ... enz. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren zijn ze volop op zoek naar sponsors om de nodige materialen te bekostigen.
Sint Egidius Gemeenschap, is een christelijke lekengemeenschap die zich inzet voor de armsten in de grootstad en dat in meer dan 60 landen. Ze verdelen warme maaltijden en bieden een luisterend oor. Op wereldschaal zet de gemeeenschap in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing an conflicten.Mobile School, is een idee van Arnoud Raskin. In 1997 trok hij met dit idee naar Zuid Amerika, zo ontstond de eerste mobile school. Het is letterlijk een schooltje op wielen, zo kon hij de school naar de straatkinderen brengen en ze in hun omgeving lesgeven. De inventiviteit die straatkinderen aan de dag moeten leggen om op straat te overleven wordt gewaardeerd en hun kansen vergroot door ze juist in hun eigen omgeving een opleiding te bieden. Ondertussen is de organistie enorm gegroeid en vind je mobile schools over de heel de wereld. Maar het is geen project wat op zich staat, het werkt alleen als deel van een groter geheel. Dat is de kracht van de mobiles schools.

Gekozen? breng dan hier je stem uit. (We hebben de poll op 15 april op facebook gezet, dus je moet misschien wat naar beneden scrollen en zonodig op "meer recente verslagen" klikken.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten